ติดต่อเรา

พืชที่ได้รับผลประโยชน์ แอฟริกาใต้

"กลุ่มเพื่อนกำนันมัย" แลนด์สไลด์ …

นายนัยฤทธิ์ จำเล ว่าที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม ...

อโกรแบคทีเรียม

อโกรแบคทีเรียม (อังกฤษ: Agrobacterium) เป็นสกุลของแบคทีเรียแกรมลบที่ค้นพบโดย H. J. Conn ซึ่งใช้การถ่ายทอดยีนในแนวราบเป็นเหตุทำให้เกิดเนื้องอกในพืช Agrobacterium ...

อาชีพและทรัพยากร : ทวีปแอฟริกา (Africa)

อาชีพและทรัพยากร. 1. การเพาะปลูก การเพาะปลูกของทวีปแอฟริกามีผลผลิตแต่ละปีได้ไม่เพียงพอแก่การบริโภคภายในทวีป …

รวม 10 …

1. ขิง สมุนไพรต้านการอักเสบ นอกจากหญิงตั้งครรภ์ที่ควรรับประทานขิงเพื่อเพิ่มน้ำนมแล้ว …

กุหลาบ

กุหลาบ. Hulthemia Dumort. × Hulthemosa Juz. ( Hulthemia × Rosa) กุหลาบ คือดอกไม้ในสกุล Rosa ในวงศ์ Rosaceae ที่ได้รับความนิยมปลูกมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกที่มีต้น ...

ทับทิม ประโยชน์ดีๆ สรรพคุณเด่นๆ และข้อมูลงานวิจัย

ฤทธิ์รักษาอาการอุจจาระร่วง ตำรับยาที่มีเปลือกผล ทับทิม เป็นส่วนประกอบ สามารถรักษาอาการท้องเสียในเด็กและทารก 305 คน โดย ...

การสังเคราะห์แสงของพืช

สำหรับปฏิกิริยาสังเคราะห์แสงของพืชที่นั้นเกิดขึ้นได้เฉพาะช่วงเวลาที่มีแสง ผลผลิตที่ได้จากปฏิกิริยาช่วงนี้นำไปใช้ใน ...

เกษตรกรรมยั่งยืน

การปลูกพืชเชิงเดี่ยว (อังกฤษ: monoculture) เป็นวิธีการปลูกพืชเพียงครั้งละหนึ่งสายพันธ์ในไร่นาที่กำหนด มันเป็นวิธีปฏิบัติที่ ...

มลพิษทางอากาศ

ผลต่อพืชและสัตว์; ใบของพืชที่ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นละอองและสารมลพิษ ... สารปนเปื้อนที่เกิดจากกระบวนการผลิตไปใช้ประโยชน์ใหม่ ...

ธาตุอาหารพ ืชในดิน

โพแทสเซียมที่อย่ในรููปอนุมลบวกู หรือโพแทสเซ ียมไอออน (k+) เท่านัน้ ที่พืชจะดึงดูดไปใช้เป็นประโยชน์ได้ถ้าธาตุ

หนุนวิสาหกิจชุมชน จ.น่าน พัฒนาผลิตภัณฑ์ …

"เบโด้"หนุนวิสาหกิจชุมชน จ.น่าน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร สร้างรายได้ …

อ่านแอฟริกา กับ ลลิตา หาญวงษ์

แต่ประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ก็มีทรัพยากรที่ค่อนข้างสมบูรณ์ โดยเฉพาะประเทศแถบแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใต้ ซึ่งตั้งอยู่ ...

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

1.2 แอฟริกาใต้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนาและเผ่าพันธุ์ มีภาษาที่ใช้เป็นทางการถึง 11 ภาษา ภาษาหลักคือ อังกฤษ ...

พืช GMO

พืช GMO หรือ พืชดัดแปรพันธุกรรม. คือ พืชที่ได้รับการคัดเลือกให้มาผ่านกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) เพื่อที่จะให้พืช ...

พืชกระท่อม: 10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่ได้รับ…

พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 ส.ค. มีสาระ ...

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

1. การเมืองการปกครอง 1.1 แอฟริกาใต้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาล ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในสภาผู้แทนราษฎร ดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ …

น้ำเสีย

น้ำเสีย คือ น้ำ ที่ได้รับผลกระทบในด้านคุณภาพจากอิทธิพลของมนุษย์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ของเมืองระบายลงในในท่อหรือ คลองระบาย ...

แกลบ: ประโยชน์10 ประการเพื่อการเกษตร | ECHOcommunity

ประโยชน์ 10 ประการที่ได้จากการใช้แกลบในการเกษตร. การผลิตปุ๋ยหมักและการปรับปรุงดิน. การใช้ประโยชน์จากแกลบที่น่าจะเห็นได้ ...

ลองปลูกผัก ผลไม้ไทยในแอฟริกาใต้ จากแปลงเล็กๆ สู่การทำสวน …

คนไทยทดลองปลูกพืช ผักสวนครัว และผลไม้ไทยในแอฟริกาใต้ จากแปลงเล็กๆ ข้างบ้าน สู่การทำสวน 60 ไร่. น้ำฝน เพียร์ อายุ 50 ปี เปิดเผย ...

ธาตุอาหารพืช ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต มีอะไรบ้าง?

ธาตุเคมี (Chemical Elements) ในธรรมชาติที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยธาตุอาหารของพืชประกอบด้วยธาตุทั้งหมด 17 ธาตุ โดยมีเพียง ...

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการการใช้ประโยชน์พืชอาหารและพืชสมุนไพรสู่ความมั่นคงด้านอาหาร ... ประโยชน์ที่จะได้รับ 11 บทที่ 2 วิธีด าเนินการวิจัยและผล ...

รังสีอัลตราไวโอเลต

การเปลี่ยนแปลงทางอ้อมที่เกิดจาก UVB (เช่น การเปลี่ยนรูปร่างของพืช) อาจสำคัญเท่าๆกันหรือบางครั้งก็มากกว่าผลกระทบในการทำลาย ...

บทที่ 4 การสังเคราะห์แสง

ในขณะนี้เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า อัตราการหายใจของใบพืช C 3 ในที่มีแสงจะมากเป็น 2 ถึง 3 เท่า ของอัตราการหายใจในที่มืดและจะเร็ว ...

กัญชา : สธ. ออกประกาศให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม …

สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพลิกข้อกฎหมายอื่น ๆ ขึ้นมาออกประกาศ ...

พาไปทำความรู้จักกับ 8 ธัญพืชที่น่าสนใจ …

จัดเป็นธัญพืชที่เพิ่งได้รับความสนใจเมื่อไม่นานมานี้กับเมล็ดทานตะวัน มีคุณค่าทางสารอาหารในส่วนของวิตามิน และแร่ธาตุ ...

ข้อโต้เถียงเรื่องอาหารดัดแปรพันธุกรรม

ข้อโต้เถียงเรื่องอาหารดัดแปรพันธุกรรม (อังกฤษ: Genetically modified food controversies) เป็นความขัดแย้งกันในเรื่องการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์อย่างอื่น ๆ ที่ทำมาจาก ...

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรดิน. ความสำคัญของดิน ทรัพยากรดิน แบ่งตามการใช้ประโยชน์ได้ 2 ประเภท คือ เนื้อดิน (soil) และที่ดิน (land) เนื้อดินหมายถึง ชั้นของดินบนพื้นผิว ...

ทวีปแอฟริกา

ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มี ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นพรมแดนระหว่างทวีปยุโรปทางตอนเหนือ และมี ...

ภาคผนวก 2 : อ้อยและน้้าตาลทราย

ผ2-1 ภาคผนวก 2: อ้อยและน้้าตาลทราย อ้อยเป็นสินค้าเกษตรที่มีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เพราะนอกจากจะใช้เป็นวัตถุดิบ

อาณาจักรพืช

อาณาจักรพืช 4. ความหลากหลายของพืช (ต่อ) ต่อมาจะกล่าวถึงพืชมีท่อลำเลียงที่มีเมล็ด …