ติดต่อเรา

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรบดหิน

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ ... กรมบัญชีกลาง

สทน. | ประกาศร่าง TOR หรือ ร่างเอกสารประกวดราคา (E-bidding)

ร่างTOR ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำถึง -80 C พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน๑ชุดด้วยวิธี ...

หินเจียร อุปกรณ์ที่ใช้ตัดและขัดชิ้นงาน | MISUMI Thailand

หินเจียร หินขัด สำหรับตกแต่งพื้นผิวชิ้นงาน ขัด ลับคม เพิ่มความเงางาม มีหลายแบบให้เลือก สั่งซ์้อที่มิซูมิได้ 24ชม.

หิน & เครื่องบดหิน

Available in two standard styles, ชุด SC สามารถลดเศษหินขนาดอนุภาคตั้งแต่เศษทราย ขอใบเสนอราคา 1-800-447-4634

ข่าวประกวดราคา มหาวิทยาลัยนเรศวร – Naresuan University

ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้นแบบคมชัดสูง และกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวิดีทัศน์พร้อมชุด ...

กรมศุลกากร

31. 6. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างทำซีลกรมศุลกากร Mega Twister จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ชุด และลวดสแตนเลสสตีล จำนวน ๔๐๐ ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคา ...

งานรื้อถอน …

งานรื้อถอนผนังบุหินอ่อน, หินแกรนิต: 40-45 บาท/ตารางเมตร; งานรื้อถอนพื้นต่าง ๆ. งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน

จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน

1,324,000.00. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง. EB 021/2561. ประกวดราคาซื้อหินคลุก ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรมชลประทาน (Specifications) จำนวน ...

e-bidding)

- 4 - 4. การเสนอราคา 4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

(ยกเลิก)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเครื่องจักร…

รายการประกวดราคาล่าสุด. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศ ...

ประกาศราคากลาง : กรมบังคับคดี

ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ขยายความจุ Storage (Expansion Tray หรือ Enclosure) สำหรับพัฒนาระบบ E-Filing แบบเต็มรูปแบบ (Full Scale) ด้วยวิธีประกวดราคา ...

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ …

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง" ให้ผู้ใช้งานเลือกธนาคารที่ผู้ค้าต้องการชําระค่าซอง แล้วคลิกปุ่ม ... คู่มือประกวดราคา ...

คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ( ค่า K )

ประกวดราคา ส าหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน ... 2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การ ...

สทน. | ประกาศร่าง TOR หรือ ร่างเอกสารประกวดราคา (E-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่อง Capillary Electrophoresis พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR …

ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ งานบดอัดดินเดิม, งานคาน ค.ส.ล., งานพื้น Asphalt Concrete, งานก่อผนัง, ฉาบปูนเรียบ, งานเดิน

ประกาศประกวดราคา …

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องเฉือนและขัดแผ่นหินพร้อม ...

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา. บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) 63/1 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กทม. 10310

สทน. | ประกาศร่าง TOR หรือ ร่างเอกสารประกวดราคา (E-bidding)

ประกาศร่าง TOR หรือ ร่างเอกสารประกวดราคา (E-bidding) 2564 (เชื่อมต่อ EGP) ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความเปรอะเปื้อนทางรังสีบนมือ เท้า และ ...

จัดซื้อเครื่องจักรกลและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ …

ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา (โครงการเลขที่ 66079550258) ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศภายในถังยา …

รถขุดขนาดเล็ก สำหรับงานก่อสร้าง คล่องตัว …

รถขุดขนาดเล็ก กับลักษณะที่โดดเด่นด้านความคล่องตัว สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ได้หลากหลาย สารพัดประโยชน์ใช้สอย มีต้นทุน ...

ประกาศจัดซื้อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ( อบจ. นครนายก ) อ. เมือง จ. ...

การจัดซื้อ-จัดจ้าง

การจัดซื้อ-จัดจ้าง. รายงาน สขร. ประจำเดือน. [25 ก.ค. 66] ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมชุดเครื่อง ...

ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง กรมอู่ทหารเรือ

จัดซื้ออุปกรณ์การฝึกสาย อร. จำนวน 89 รายการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมภัณฑ์แมชชินเนอร์รี่ [รายละเอียด]

กองพัสดุ กรมชลประทานสามเสน

ตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ebidding (เพิ่มข้อความวรรคท้ายตามหนังสือ ว 334) ดาวน์โหลด

ขายเครื่องมือก่อสร้างใช้แล้ว มือสองถูกๆ อุปกรณ์…

สำหรับลูกค้าต้องการ เครื่องก่อสร้างมือสอง ไปใช้งานสามารถสอบถามกับทางร้านได้ว่าช่วงนี้มีเครื่องมือ 2 อะไรบ้าง ที่จำหน่าย ...

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

เมื่อส่งมอบผู้ขายจะต้องแนบหลักฐานการซื้อขายหรือใบเบิกทางมาพร้อมกับเอกสารการส่งมอบแต่ถ้าไม่สามารถนําหลักฐานมาแสดงได้ ...

ประกาศ-ประกวดราคา พัสดุ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยระบบพิเศษสำหรับทางเดินอาหาร ระบบคีบซีลเส้นเลือดพร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ...

ซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก ฯ ม.3,8,9,10,12,14,15,16,18

ซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ม.5. เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก ฯ ม. 1,2,4,5,6,7,11,13,17. เปิดเผยราคากลาง ...

PCMC | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดเพ็ท จำนวน 16,044 แพ็ค ... จำลองทางการแพทย์และการพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด ...

เครื่องบดหิน, เครื่องโม่หิน

เครื่องบดหิน ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใช้บดหินในสถานที่ๆ ...