ติดต่อเรา

จดสิทธิบัตรซีเมนต์ยิปซั่ม

คู่มือการจดสิทธิบัตร

1 คู่มือการจดสิทธิบัตร สิทธิบัตร "สิทธิบัตร" เป็นทรัพยส์ินทางปัญญาประเภทหน่ึงที่อยู่ใกล้ตวัทุกคนมากที่สุดหรืออาจจะกล่าวได้

สิทธิบัตร

คู่มือตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร (เฉพาะด้านเคมี และ เภสัชภัณฑ์)

หน้าหลัก

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : [email protected] สายด่วน ...

เอกสารประกอบค าบรรยายชุดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา …

บริษัทโจทก์ไม่เคยยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศไทย แต่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ... ที่ ๒ คุณสมบัติ ...

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประวัติศาสตร์และองค์ประกอบ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นสารกัดกร่อนจึงอาจทำให้เกิดการไหม้ของสารเคมีได้ ผงสามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือมีความเสี่ยงที่รุนแรง, โรค ...

การจดสิทธิบัตรในไทย สิทธิบัตรระบบ PCT สิทธิบัตร…

Step 1 ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรแบบระบบสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) สํานักงานสิทธิบัตรในประเทศไทย (International Phase) Step 2 สํานักงาน ...

ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

2. ขั้นตอนการจดทะเบียน. 1. การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จะต้องยื่นคำขอพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 500 บาท ที่ซึ่ง ...

ปูนซีเมนต์นี่ คือ เขา

ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่ง มีชื่อเต็มว่า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) ลักษณะเป็นผงละเอียดสีเทา สามารถก่อตัวและแข็งตัวได้ในน้ำ ...

ยื่นขอสิทธิบัตร ทำอย่างไร ? | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ยื่นขอสิทธิบัตร ทำอย่างไร ? | Thai PBS News …

วันนี้ (13 พ.ย.2561) จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับข้อกังวลเรื่องการยื่นจดสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาตามธรรมชาติของบริษัทต่างชาติในประเทศไทย ...

รับจดเครื่องหมายการค้า จดแบรนด์ อย. จดสิทธิบัตร จด…

ความแตกต่างระหว่างการจดอนุสิทธิบัตร และ จดสิทธิบัตร. อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์. มีความซับซ้อนไม่มาก; ตรวจสอบเฉพาะในเมืองไทย

วิธีการสืบค้นสิทธิบัตร – ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา TLO

กระบวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรและ FAQs วิธีการสืบค้นสิทธิบัตร กฏระเบียบด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ มวล.

กิจกรรมสิทธิบัตรของจีน

ในช่วงปี 2003 ถึง 2007 จีนมีค่า GDP เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9.75/ปี ในขณะที่จำนวนการยื่นขอจดสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 28.4 ต่อปี หากแนวโน้ม ...

การจดสิทธิบัตรเบื้องต้น อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร…

อนุสิทธิบัตร คือ. ปกป้องการประดิษฐ์ที่มีการใช้งานหรือมีประโยชน์ใช้สอย การประดิษฐ์อาจรวมถึง ลักษณะ องค์ประกอบ กลไก โครงสร้าง กระบวนการ หรือ ...

จดสิทธิบัตรประเทศญี่ปุ่น …

มีข้อสังเกตคืออนุสิทธิบัตรจะไม่ครอบคลุมถึงวิธีการหรือกระบวนการต่าง ๆ ในการผลิต แต่จะครอบคลุมเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้น ...

อธิบายสิทธิบัตร: ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้

เพื่อความปลอดภัยของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของคุณต้อง: โฆษณาⓘ. เป็นสิ่งใหม่ที่สมบูรณ์แบบที่ไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะในทุกที่ ...

'จีน' ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของโลกด้าน 'จดทะเบียนสิทธิบัตร…

07/04/2020. รายงานประจำปีขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ไวโป) ระบุ จีนกลายเป็นชาติที่ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรนานาชาติมาก ...

ข้อมูล บริษัท ยิปซัมซิเมนต์ไทย จำกัด

เลขทะเบียน. 0105541077281. ประกอบธุรกิจ. การผลิตและขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์. หมวดธุรกิจ : การผลิตและการส่งไฟฟ้า. ค้นหาผู้ ...

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) …

เตือนภัยคนทำธุรกิจ ห้ามลืม! จ่ายค่าธรรมเนียมรายปี …

ในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาว่ายากแล้ว แต่การรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กลับกลายเป็นเรื่องที่ยากกว่า ...

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (Patent)

7. ขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 7.1 หลักฐานการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์

ความหมาย และความแตกต่าง เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร …

ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรจะมีความซับซ้อนที่สุด เพราะจะต้องมีการ 'ร่างคำขอ' เพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งประดิษฐ์เป็น ...

พื้น ผนัง ฝ้าและวัสดุตกแต่ง

พื้น ผนัง ฝ้าและวัสดุตกแต่ง - แผ่นยิปซั่มบอร์ด แผ่นฝ้าอะคูสติก แผ่นฝ้าภายนอก ซื้อ แผ่นยิปซั่มบอร์ด ออนไลน์ที่ SCG Home ราคาดี จัดส่งทั่วไทย | SCG Home

กระบวนการยื่นคำขอจดทะเบียน

การจดทะเบียนโอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และ อนุสิทธิบัตร วันพฤหัสบดี, 29 กันยายน 2559

จดสิทธิบัตร | สิทธิบัตร | บริการจดสิทธิบัตร | IDG Thailand

รวมเรื่องสิทธิบัตรเบื้องต้นที่ผู้ประกอบการควรรู้ก่อนจดสิทธิบัตร

การจดสิทธิบัตร

การจดสิทธิบัตรถือเป ็นสิ่งแรกที ่ต้องทําเมื่อเกิดการคิดค้นผลิตภ ัณฑ์ชนิดใหม่ๆที ่จะ ...

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

4.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ... ที่ถูกกว่า อายุการคุ้มครอง ขั้นตอนการจดทะเบียนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นต้น ซึ่งผู้ขออาจจะนำมา ...

ข้อมูล บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด

วันที่จดทะเบียน. 2 มกราคม 2557. ทุนจดทะเบียน. 515,000,000 บาท. ที่ตั้ง. ดูแผนที่. 9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 16 โซนเอ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร ...

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเหมือนกันอย่างไร

การจดสิทธิบัตรด้วยตัวเอง มีข้อดีคือไม่ต้องเสียค่าบริการส่วนเพิ่มให้กับที่ปรึกษา และยังสามารถเข้าใจในงานประดิษฐ์ได้ ...

จดสิทธิบัตร | สิทธิบัตร | บริการจดสิทธิบัตร | IDG …

บริการร่างคำขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (รวมจัดทำภาพเขียน) ทั่วโลก. บริการตัวแทนยื่นจด ...