ติดต่อเรา

การเผาไหม้ระหว่างประเทศ

ถ่านหิน: วิกฤตสุขภาพในเมียนมาร์

การเผาไหม้ถ่านหินถือเป็นหนึ่งในต้นตอหลักของการเกิดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กทั่วโลก การเผาไหม้ถ่านหินยังปล่อยก๊าซซัลเฟอร ...

ภาวะโลกร้อน

ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิผิวพื้นที่ผิดปกติที่เทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2563. ภาวะโลกร้อน ( อังกฤษ: global warming) หมายถึงการ ...

เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) คืออะไร จำแนกออกเป็นกี่ประเภท

Science. November 26, 2019 by NGThai. 22470. เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel) คืออินทรีย์สารใต้พื้นโลกที่เกิดจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์ใต้ทะเลลึกเมื่อ ...

เชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้า

ซับบิทูมินัส (Subbituminous) มีสีดำ เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพเหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟ้า. 4. บิทูมินัส (Bituminous) เป็นถ่านหินเนื้อแน่น แข็ง ...

Co

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าแม่เมาะอยู่ระหว่างการศึกษาการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Biomass Pellet) เผาไหม้ร่วมกับถ่านหินที่โรงไฟฟ้าแม่ ...

เชื้อเพลิง

เชื้อเพลิง. เชื้อเพลิง คือวัสดุใดๆ ที่นำไปเผาไหม้หรือแปรเปลี่ยนเพื่อนำมาซึ่ง พลังงาน [1] เชื้อเพลิงจะปลดปล่อยพลังงานผ่าน ...

ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายสาขา ภาคการขนส่ง

เป็นปริมาณ co2 ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ แต่อย่างไรก็ตามการเกิด ... การขนส่งระหว่างประเทศ เช่น การขนส่งทางเรือ และการขนส่งทาง ...

ทำความรู้จักน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์

เบนซิน ออกเทน 95. สุดยอดน้ำมันแห่งยานยนต์ด้วยคุณสมบัติที่สามารถจะใช้ได้กับรถยนต์แทบทุกประเภท เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของ ...

แนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดส าหรับ …

ได้แก่ เชื้อเพลิงถ่านหิน เทคโนโลยีการเผาไหม้ และเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บก๊าซ ... การศึกษาขององค์กรระหว่างประเทศด้าน ...

ตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่เปลี่ยนแอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด

คณะนักวิจัยจาก the International Research Organization for Advanced Science and Technology (IROAST) ของ Kumamoto University …

ผลการวิเคราะห์จุดความร้อน …

ฉานของเมียนมา (ระหว่างปี พ.ศ.2558-2562) พบว่า มีพ้ืนที่เผาไหมแ้ละจุดความร้อนในพื้นที่ปลูกข้าวโพดในอนุภาคภูมิภาคลุ่มน้า

ทำไมภาคเหนือของประเทศไทยถึงนิยมเผาป่า …

คำอธิบายเกี่ยวกับไฟป่าจาก ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักควบคุมและปราบปรามไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หมายถึง ไฟ ...

Minisite CMS :ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

1.1 ฟ้าผ่า เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดไฟป่าในเขตอบอุ่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา พบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของไฟป่าที่ ...

ปฏิกิริยาการเผาไหม้คืออะไร?

การเผาไหม้ของแนฟทาลีน c 10 h 8 + 12 o 2 → 10 co 2 + 4 h 2 o; การเผาไหม้ของอีเทน 2 c 2 h 6 + 7 o 2 → 4 co 2 + 6 h 2 o; การเผาไหม้ของบิวเทน (พบได้ทั่วไปในไฟแช็ค) 2c 4 h 10 (g) +13o 2 (g) → ...

กฎหมายเอาผิดบริษัทต่อการก่อเกิดไฟป่า …

ความเข้มข้นของร่องรอยพื้นที่เผาไหม้บริเวณภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย และรัฐฉาน ประเทศเมียนมาช่วงเดือนเมษายน 2562 …

ไฟป่า...ความสูญเสียที่ไม่อาจประเมินค่า

สถานการณ์ไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทั้งจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและการลักลอบเผาป่า พบว่า สถิติพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ ...

ถ่านหิน

ถ่านหิน คือ หินชนิดหนึ่งที่เกิดจากการตกตะกอนสะสมของซากพืชในยุคดึกดำบรรพ์เป็นเวลายาวนานหลายล้านปี จนตะกอนนั้นได้ ...

เถ้าลอย

เป็นเถ้าปลิวที่ได้จากการเผาถ่านหินลิกไนต์ และซับบิทูมินัสมีปริมาณ SiO2+ AI203 + Fe203 ระหว่าง 50-70% CaO สูง ประเทศไทย แบ่งตาม มอก 2135-2545 (TIS 2135)

เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ Quiz

ข้อใดเป็นถ่านหินที่พบในประเทศ ... มีสมบัติในการเผาไหม้เหมือนกับน้ำมันเบนซินที่ประกอบด้วยไอโซออกเทน 21 ส่วนและเฮปเทน 4 ส่วน ...

แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง – …

การเผาในที่โล่ง เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่พบเห็นได้ทั่วไปทั้งในพื้นที่เขตชนบทและเขตเมือง …

ขยะพลาสติก สร้างปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

จากรายงานของ International Agency for Research on Cancer (IARC) กล่าวว่า สารเติมแต่งในการผลิตพลาสติก เช่น Vinyl chloride และ Formaldehyde จัดเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 คือ เป็น ...

น้ำมันเชื้อเพลิง ทุกชนิดในไทยต่างกันอย่างไร?

ในประเทศไทยมีน้ำมันหลายประเภท ประกอบด้วย น้ำมันดีเซล และ น้ำมันเบนซิน หลายเกรด โดยแต่ละประเภทจะมีสีของปั๊มเชื้อเพลิงที่ ...

ไฟป่า

ไฟป่า. ไฟป่าอันเกิดบน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 เพราะชาวบ้านจุดเพลิงกระตุ้นการเจริญเติบโตของเห็ด ...

หมอกควัน (1) PM2.5 ในภาคเหนือมาจากไหน? | ประชาไท …

iii สมพร จันทระ, ชาคริต โชติอมรศักดิ์ และว่าน วิริยา. (2561). การติดตามตรวจสอบการเผาในที่โล่งในภาคเหนือของประเทศไทย สำหรับการประเมินการปล่อยและการ ...

ฝนกรด

ฝนกรด) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอันเกิดเนื่องมาจาก มลภาวะ ทางอากาศ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดมาจากการกระบวนการผลิตไฟฟ้าและ ...

บิวเทน

บิวเทน. บิวเทน ( อังกฤษ: butane) เป็น สารประกอบอินทรีย์ ที่มีสูตรเคมี C 4 H 10 ลักษณะเป็นแก๊สไม่มีสี มีกลิ่นคล้าย แก๊สโซลีน หรือ แก๊ส ...

3 วิธีที่เราสามารถแก้ไขวิกฤตมลพิษทางอากาศ

1.ถ่านหิน. เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลนั้นเป็นสิ่งไม่ดี แต่ที่เลวร้ายที่สุดคือ การเผาถ่านหิน การเผาถ่าน ...

ไฟป่าเชียงใหม่ : ทำไมปีนี้ หนักกว่าทุกปี

แต่ความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนก็เกิดขึ้นเมื่อภาพไฟไหม้ ...

พลังงานนิวเคลียร์

องค์การระหว่างประเทศ, ... (ก๊าซที่จะเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่สร้างพลังงาน ...

ไฟป่าและหมอกควัน: ทางออกด้วยเทคโนโลยีที่เพียงพอ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการต่อสู้กับไฟป่าก็คือการสร้างความตระหนักรู้ให้รวดเร็วและจัดการได้อย่างทันท่วงทีก่อนไฟป่าจะลุก ...