ติดต่อเรา

กรมสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ดัตช์

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยได้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2456 โดยที่มีบริษัทแรกคือ บริษัทปูซีเมนต์ไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะทำการผลิตเพื่อทดแทน ...

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย | TCMA

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (Thai Cement Manufacturers Association: TCMA) เป็นความร่วมมือของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำของไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนา ...

แสดงความยินดี รองอธิบดีกรมทางหลวง – Thailand Plus Online

Line; กรมทางหลวง – คณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) นำโดย นายนภดล รมยะรูป (ที่ 5 จากขวา) อุปนายก ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ...

มาตรการทดแทนปูนเม็ด | TCMA

'มาตรการทดแทนปูนเม็ด' ถูกกำหนดเป็นหนึ่งในมาตรการหลักเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการ ...

TCMA เผยโรดแมปนำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทย

นายชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เปิดเผยถึงเป้าหมายและแผนดำเนินงานของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่มุ่งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือน ...

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง | ธุรกิจเอสซีจี

ผลการดำเนินงานของธุรกิจ. ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขายรวม 182,529 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน ...

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ แบ่งออกเป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ ดังนี้. 1.วัตถุ ดิบที่มีส่วนประกอบของปูนขาว (Line Component) เป็นวัตถุดิบที่ ...

TCMA เผยโรดแมปนำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยมุ่งเป้า …

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ประกาศ Thai Cement & Concrete Roadmap to Net Zero 2050 นำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยก้าวสู่ระดับโลก ร่วมกับ GCCA องค์กรชั้นนำระดับโลกด้าน ...

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย | TCMA

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (Thai Cement Manufacturers Association: TCMA) เป็นความร่วมมือของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำของไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ให้ ...

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

cement introduction ซีเมนต์ หมายถึง ตัวประสานวัสดุสองชนิดหรือหลายๆ ชนิดให้ติดแน่น ในสมัยโบราณ ชาวอียิปต์ใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุเชื่อมประสานในการสร้าง ...

TCMA ร่วมยินดีกับ ผอ.สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา กรม…

คณะผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (tcma) เข้าแสดงความยินดีกับ นายกนกเทพ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ที่ 2 จากขวา) เนื่องในโอกาส ...

จาก Pain Point คาร์บอนเจ้าปัญหา สู่แนวคิดธุรกิจปูนซีเมนต์…

จาก Pain Point คาร์บอนเจ้าปัญหา สู่แนวคิดธุรกิจปูนซีเมนต์รักษ์โลก. SME Go Inter. 22/04/2022. รับชมแล้วทั้งหมด 2539 คน. อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เป็นอีก ...

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์…

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ผนึกกำลัง 5 กระทรวง และ 16 หน่วยงาน จากทุกภาคส่วน ร่วมส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ...

ถึงเวลาประเทศไทยต้องเปลี่ยน ด้วย "ปูนลดโลกร้อน" …

เมื่อ climate change และการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นวาระสำคัญของไทยและของโลก วงการวัสดุก่อสร้างพร้อมปูทางสู่ความยั่งยืน นำโดยสมาคมอุตสาหกรรมปูน ...

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด ์

หมายเหตุ1) ซัลเฟอร ์ไตรออกไซด ์ (so3) ยอมให้มีได้มากกว ่าค่าที่กําหนดได ้หากทดสอบตามมาตรฐานผล ิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว ิธีทดสอบการขยายต ัวของแท ่งมอร์ ...

แสดงความยินดี รองอธิบดีกรมทางหลวง

คณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (tcma) นำโดย นายนภดล รมยะรูป (ที่ 5 จากขวา) อุปนายก ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.มนตรี เดชาสกุลสม (ที่ 4 จากซ้าย ...

รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-มท.

มท. - ท้องถิ่น - สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย จับมือใช้ปูนลดโลกร้อนในงานก่อสร้างภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อเป็นส่วน ...

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) | ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม หนุนภาคอุตสาหกรรมใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ …

การปรับตัวครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ใช้พลังงานจำนวนมาก ... วิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นวิธีการผลิตปูนซีเมนต์ซึ่งช่วยแก้ไขขยะชุมชนไปใน ...

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผนึกกรมชลประทานช่วยผู้ประสบอุทก…

สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (tcma) ร่วมกันมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ. ...

TCMA จับมือ กพร. มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเหมืองแร่ …

TCMA สนับสนุนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เสริมศักยภาพบุคลากร สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 ...

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ร่วมกับ กรมชลประทาน …

นายระพี สุขยางค์ อุปนายก สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย เข้าร่วมงาน การอบรมเสริมสร้างความเข้าใจ "การใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในงานก่อสร้าง ...

ผลักดันใช้ปูน 'ลดโลกร้อน'หนุนไทยสู่ Net zero 2050

24 กรกฎาคม 2565 - สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) ประกาศความมุ่งมั่นแผนกระตุ้นใช้งานปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก. 2594 เพื่อทดแทนปูนซีเมนต์ชนิดเดิม ...

ส่อง'Mission2023'อุตสาหกรรมปูน …

เหตุนี้ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA)โดยผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทยทุกรายในประเทศจึงได้ทำข้อตกลงร่วมกัน ประกาศเป้าหมาย ...

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) แบบ 56-1

'มท.-ท้องถิ่น-สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย' จับมือใช้ปูน…

'มท.-ท้องถิ่น-สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย' จับมือใช้ปูนลดโลกร้อนในงานก่อสร้างภาครัฐ และ อปท.ทั่วประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อย ...

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา …

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ร่วมลดโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจกด้วยปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก" ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 ...

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย …

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ผนึกกำลัง 5 กระทรวง และ 16 หน่วยงานจากทุกภาคส่วน ร่วมส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ...

ภารกิจ TCMA ลดก๊าซคาร์บอน 1 ล้านตันปี'66

ชนะ ภูมี "ชนะ ภูมี" นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (tcma) กล่าวว่า tcma จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 มีสมาชิกทั้งหมด 7 ราย ประกอบด้วย ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของ ...

มท.- ท้องถิ่น

นายชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนประกาศ 'MISSION 2023' ผนึกกำลังมุ่ง ...