ติดต่อเรา

ความปลอดภัยในกิจกรรมเหมืองหิน

สนทนาความปลอดภัย (Safety Talk)

การสนทนาความปลอดภัย. มักจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน หรือ เป็นการแบ่งปัน ...

หลักเกณฑ์และแนวทางการฟื้นฟูสภาพพื้นที่หลังการทำเ…

ในบริเวณอ่างเก็บน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำหลังจากการทำเหมือง ผู้รับ ประทานบัตร จะต้องได้รับความยินยอมจาก ส.ป.ก.จังหวัด ว่าจะ ...

ความปลอดภัยของเหมือง อันตราย การป้องกันและเหมืองร้าง

ความปลอดภัยของทุ่นระเบิดเป็นคำกว้างๆ ที่หมายถึงแนวปฏิบัติในการควบคุมและจัดการอันตรายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของกิจกรรมที่ ...

เพิ่มคุณภาพ ความปลอดภัย …

เราให้การสนับสนุนการทำเหมืองของคุณตลอดอายุงาน ทั้งการสำรวจและจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ ...

จปคืออะไร- เซฟตี้อินไทย

สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัย SAFETY IN THAI ให้บริการด้านฝึกอบรมในด้าน จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค คปอ โฟล์คลิทฟ์ การทำงานบนที่สูง นั่งร้าน ...

สถานประกอบกิจการและบริษัทไหนต้องมี จป (Safety Officer) บ้าง?

กิจการทำเหมืองแร่ เหมืองหิน ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 2. ... จป ระดับเทคนิค แต่ต้องปฏิบัติงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานใน ...

"ซอลทเวิร์คส" ผุดเหมืองเกลือแร่หินใต้ดินเชิงอนุรักษ์ แห่งแรกใน…

นายกิตติพงศ์ กล่าวต่อไปว่า การทำเหมืองเกลือหินใต้ดิน จะเป็นรูปแบบการทำอุโมงค์ลงไปถึงระดับความลึกประมาณ 170 – 200 เมตร จากผิว ...

คู่มือความปลอดภัยในงานเหมืองแร่

คู่มือความปลอดภัยในงานเหมืองแร่ ... จดัการที่เกิดข้ึนจริงในงานเหมืองแร่และเหมืองหินในประเทศไทย ... การทาเหมืองแร่เป็น ...

แร่ใยหิน (Asbestos): แร่อันตรายภัยใกล้ตัว

ตัวอยา่งแร่ใยหินในกลุ่มน้ีได้แก่ไครโซไทล์ (Chrysotile) ซึ่งมีลักษณะสีขาว หรือเรียกว่าไวท์ ... มากมายจนสามารถทาเหมืองได้ฉะน้ัน ใน ...

ผลกระทบจากการระเบิดในงานเหมืองแร่

ผลกระทบจากการระเบิดในงานเหมืองแร่ ความสน่ัสะเทอืน (Ground Vibration) เสยีงและคลนื่อดัอากาศ (Air Blast Noise) หินปลิวกระเด็น (Fly Rock) ฝุ่นและควัน (Dust and fume)

บริษัทไทย เป็นเจ้าของเหมืองถ่านหิน ทั่วโลก

แต่จะเห็นว่าในปี 2564 ราคาถ่านหินนั้นขึ้นไปสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งก็สะท้อนไปยังผลประกอบการของทั้ง 2 บริษัทที่มีรายได้มากกว่า 70% มาจากธุรกิจ ...

10 เคล็ดลับ สร้างความปลอดภัยในที่ทำงาน

การทำให้สถานที่ทำงานปลอดภัยนั้น ย่อมจะต้องมีการลงทุนลงแรงกันบ้าง วันนี้ขอแนะนำเคล็ดลับทำให้เกิดความปลอดภัยในที่ทำงาน 10 …

การระบุอันตรายที่มีนัยส าคัญในเหมืองเปิด

ผู้ประกอบการท าเหมืองแร่หรือเหมืองหินต้องมีการประเมินการขุดเจาะหน้าเหมือง ... เหมืองแร่ ที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยใน ...

คู่มือความปลอดภัยในงานเหมืองแร่ บทคัดย่อ

แร่ใยหินภัยใกล้ตัว...ที่ต้องระวัง!! การวัดความกว้างของรอยแตกคอนกรีต ความคิดแรกเริ่มทางการบริหาร (Early Management Concept)

เหมืองถ่านหินและอนาคตแม่ทะหลัง Covid-19

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ยังมีการเดินหน้าโครงการเหมืองถ่านหินแม่ทะต่อไปอย่างเงียบๆ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการทำเหมือง…

ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ กลุ่มวิศวกรรมและความปลอดภัยสำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กรม ...

กิจกรรมด้านความปลอดภัย

ประโยชน์ของกิจกรรม Hiyari. 1. เพื่อขจัดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานที่ปฏิบัติงานใน. แผนกหรือในบริษัทฯ. 2 ...

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน …

ผลกระทบที่สำคัญจากกิจกรรมของเหมืองหินคือเรื่องฝุ่นจากกระบวนการทำเหมืองและการขนส่ง มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยทำให้ ...

ส่วนระหว่างประเทศของ ISSA ว่าด้วยการป้องกันในอุตสาหกรรมเหมือง…

การทำเหมืองในโลกปัจจุบัน ทุกที่ในโลกความต้องการพลังงาน วัตถุดิบ หรือวัสดุสำหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมีมากมายและ ...

"เหมืองอัจฉริยะแห่งซานซี" ต้นแบบแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลใน…

การทำงานในเหมืองนั้นทั้งร้อนและอันตราย ไม่ได้สะดวกสบายและทันสมัยเหมือนธุรกิจหรืออุตสาหกรรมรูปแบบอื่นๆ หลายคนจึงไม่เคยคิดว่ากระบวนการ ...

'จีน' เร่งช่วย 22 คนงาน ติดในเหมืองเถื่อน ถูกน้ำท่วม

ของวันพุธ (15 ธ.ค.) ที่เหมืองถ่านหินในหมู่บ้านตู้ซีโกว ตำบลซีซินจวง โดยการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มีคนงานกำลังปฏิบัติหน้าที่ ...

เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน 2563

นโยบายความปลอดภัย; ความรับผิดชอบต่อสังคม ... พื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับชมรมโรงโม่หินหน้าพระลาน จัดกิจกรรม "เหมืองแร่ ...

แนวคิดความปลอดภัยและระบบการจัดการความปลอดภัยเบื้องต้น …

วัฒนธรรมความปลอดภัยไม่ใช่สิ่งที่ "อยู่ในอาณัติ" เพราะมันวิวัฒน์ไปตามเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่ก่อก าเนิดจาก "บนลงล่าง" การน าแนวความคิดด้าน ...

มาตรฐานปฏิบัติการทำเหมืองหิน

มาตรฐานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ในทุกขั้นตอนของการทำเหมืองหิน ตั้งแต่ก่อนการเปิดเหมือง ช่วงการผลิต การฟื้นฟูเหมือง ไปจนถึง ...

เคล็ดลับความปลอดภัยในการทำงานกับอุปกรณ์หนัก

หน้าแรก ข่าว เคล็ดลับความปลอดภัยในการทำงานกับอุปกรณ์หนัก. เคล็ดลับความปลอดภัยในการทำงานกับอุปกรณ์หนัก

คู่มือความปลอดภัยในงานเหมืองแร่

ความปลอดภัยในงานเหมืองแร่เช่นการบริหารความเสี่ยง การบริหารผู้รับเหมา ระบบการรายงาน ... การทาเหมืองแร่เป็นกิจกรรมที่คนงาน ...

ความปลอดภัยในการทำงานสถานประกอบการเหมืองแร่

ซึ่งในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานสถานประกอบการเหมืองแร่นั้น ได้มีการพูดถึงในมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความ ...

การทำเหมือง การแปรรูปแร่ และซีเมนต์

การปฏิบัติงานในการทำเหมืองแร่ การแปรรูปแร่ และการผลิตซีเมนต์ต้องเผชิญกับสภาพการทำงานที่ท้าทายที่สุดและอยู่ในที่ห่าง ...

การส่งเสริมความปลอดภัยในโรงงาน

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยนี้อาจมีหลายกิจกรรมทั้งที่เป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานปฏิบัติ และ กิจกรรมจูงใจ เพื่อสนับสนุนให้ ...

บทที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการประเมิน จัดเก็บ …

การประกอบกิจการเหมืองหินอุตสาหกรรมเฉพาะด้านค่าภาคหลวงแร่และกฎหมายด้านการรังวัด ... ด้านความปลอดภัยในการทาํงานขาด ...