ติดต่อเรา

ทำลายโอกาสทางธุรกิจ

ย่อคัมภีร์ "ธุรกิจร้านอาหาร" หลังโลกโควิด …

เป็นเวลาเกือบ 2 ปีที่ธุรกิจหลากเซ็กเตอร์ต้องดำเนินอยู่ภายใต้ "วิกฤติโควิด-19" ซึ่งพิษสงของไวรัส ไม่เพียงทำลายล้างชีวิตผู้ ...

4 เทคนิค สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ

4 วิธี สร้างการเติบโตหรือโอกาสใหม่ ๆ ให้ธุรกิจ. 1.หาคนเก่งมาช่วยทำงานประจำแทน ข้อนี้สำคัญมาก โดยเฉพาะคนที่ต้องเซ็นเอกสาร ...

ปัจจัยความเสี่ยง

2 2 1.2 ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจในอดีตรวมทั้งในอนาคตของ บริษัทอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ ในกรณีที่ ...

แบบจำลองธุรกิจ หรือ Business Model Canvas (BMC) …

มาดูกันว่าธุรกิจไหนต้องเตรียมปรับตัว. 1. ธุรกิจที่ใช้สินทรัพย์เยอะๆ - อนาคตมันจะมีการเช่ามาทดแทน การซื้อและลงทุนในสิน ...

โอกาสทางธุรกิจ

โอกาสทางธุรกิจ. โอกาสทางธุรกิจกำลังเปิดกว้างให้คุณเข้ามาพัฒนาและขยายตัวทางธุรกิจ ที่ปรึกษาของ IC&M ในเรื่องการสร้างโอกาส ...

bangkok bank sme รวมข้อมูล ข่าว สาระความรู้ เพื่อคนทำธุรกิจ …

เข้าใจสังคมผู้สูงอายุ สู่การคว้าโอกาสธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SME เมืองไทย. Aging Society หรือ สังคมผู้สูงอายุ คืออีกหนึ่ง Mega Trend โลก ...

ชี้ทางรวย! 20 ธุรกิจที่กําลังมาแรง 2566 เปิดโอกาสสร้างรายได้

10 ปัจจัยสำคัญการเริ่มต้นธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

2. ผู้นำ ความเป็นผู้นำมีความสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ทำหน้าที่ในการตัดสินใจกำหนดวิสัยทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่จะทำงานหนัก ...

How to solve your business communication problems

ธุรกิจของคุณขึ้นอยู่กับการแชร์ข้อมูลอย่างประสบความสำเร็จ และขึ้นอยู่กับพนักงานของคุณด้วย ถึงกระนั้น 66% ของบริษัทก็ยังคงขาดแผนระยะยาว ...

เริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้า

1. วางแผนธุรกิจที่แข็งแกร่งและชัดเจน. แผนธุรกิจของคุณต้องอธิบายได้ว่าคุณจะจัดการธุรกิจเสื้อผ้าของตัวเองอย่างไร พยายาม ...

โอกาสทางธุรกิจหลัง โควิด-19 มุมมองจาก BCG …

ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไรกับวิกฤตครั้งนี้. จากที่ BCG เป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกมา 57 ปี ก่อตั้งในประเทศไทยมา 25 ปี และให้คำปรึกษาองค์กรในหลาย ...

อัปเดตเทรนด์ "ธุรกิจไอศกรีม" ปี 2022 …

ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 หลายธุรกิจหดตัว แต่ "ธุรกิจไอศกรีม" ในไทยกลับยังดำเนินต่อไปได้แถมมีโอกาสเติบโตขึ้นอีกด้วย นั่นไม่ใช่แค่อากาศประเทศ ...

นวัตกรรม : ความหวังใหม่เพื่อฟื้นฟูไทยกลับมา …

ตอนที่ 4 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ ทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องให้ ...

ธุรกิจ

ธุรกิจ เป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกับ สินค้า บริการ หรือทั้งสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภค ธุรกิจนั้นโดดเด่นในระบบ เศรษฐกิจ ...

3 กลยุทธ์พลิกโฉมธุรกิจ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส

3 กลยุทธ์พลิกโฉมธุรกิจ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส. สิงหาคม 20, 2020 | By Techsauce Team. หลายคนเชื่อว่าโลกหลังโควิดจะไม่เหมือนเดิมแน่ๆ แต่ไม่ ...

Digital Disruption วิกฤติ หรือ โอกาสทางธุรกิจ?

Digital Disruption วิกฤติ หรือ โอกาสทางธุรกิจ? การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ เราสามารถพบเจอในโลกดิจิทัลได้ตลอดเวลา Digital Disruption บางคนเรียก ...

โอกาสทางธุรกิจ (okat thang thunkit) แปลว่า

โอกาสทางธุรกิจ แปลว่า - การแปลภาษาอังกฤษ. โอกาสทางธุรกิจ. แปลว่า - การแปลภาษาอังกฤษ. business opportunity. business opportunities. business chance. business prospects.

ความยั่งยืนของธุรกิจ และประเด็นเศรษฐกิจไตรมาสสุดท้าย 2565

ขอขอบคุณไทยพับลิก้าและทางคณะเราที่ให้โอกาสมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทความนี้และเป็นจังหวะเวลาที่ใกล้กับปีใหม่พอดี ...

จริยธรรมทางธุรกิจ ความหมายของจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจ

จริยธรรมของนักธุรกิจต่อสังคม. - ละเว้นการประกอบธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง. - ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ...

วิธีมองโอกาสทางธุรกิจ

ปัจจัยเสริมอันดับต่อไปสำหรับการมองโอกาสทางธุรกิจ ได้แก่ ความสามารถสร้าง "ความรู้" ขึ้นในตัวเองของผู้ต้องการสร้างธุรกิจ ...

Disruption: ทำลายล้างหรือสร้างโอกาส?

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจถือว่าเป็นเรื่องจำเป็น แต่แน่นอนว่ามันอาจไม่สำคัญหรือไม่ได้ส่ง ...

ชี้ทางรวย! 20 ธุรกิจที่กําลังมาแรง 2566 เปิดโอกาส…

ชี้ทางรวย! 20 ธุรกิจที่กําลังมาแรง 2566 เปิดโอกาสสร้างรายได้. ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และหลังจากการแพร่ระบาดน้อยลง ...

5 สิ่งที่ควรทำเมื่ออยากเริ่มธุรกิจ …

1. ทำการบ้านและศึกษาข้อมูลให้เยอะ (Deep Dive Research) สิ่งที่ควรทำเมื่ออยากเริ่มธุรกิจนั้น อันดับแรกคุณต้องรู้จักและเข้าใจในธุรกิจ ...

การห้ามประกอบกิจการแข่งขันกับนายจ้าง ตอนที่ 1

นับตั้งแต่ประเทศไทยได้ประกาศให้มีกฎหมายความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา บรรดาผู้ประกอบธุรกิจได้เกิดการตื่นตัวและให้ความสำคัญกับ ...

มองหาโอกาสทางธุรกิจ ท่ามกลางสภาวะวิกฤต

3. เปลี่ยนวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาส. วิกฤตในที่นี้หมายถึง "ลูกค้า" มองหา Pain Point ของลูกค้า เเละจงเปลี่ยนให้เป็นโอกาสของธุรกิจของ ...

Creative Destruction (การทำลายอย่างสร้างสรรค์)

Shumpeter อธิบายถึง creative destruction ไว้ว่าเป็น "ขั้นตอนการกลายพันธ์ของอุตสาหกรรมที่ปฏิวัติโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างไม่หยุดหย่อน ทำลาย ...

Digital Disruption คืออะไร? ทำลายล้างหรือสร้างโอกาส!?!

Digital Disruption คือ การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล รูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่นวัตกรรม และแพลตฟอร์มต่างๆ ...

ข่าวค่ำมิติใหม่

"กฎ Must Have" ทำลายโอกาสธุรกิจของเอกชน ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลก 9 พ.ย. 65 วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ : เลือกตั้งกลางเทอม วัด ...

Digital Disruption คืออะไร? เราควรปรับตัวอย่างไร?

หลายธุรกิจคุ้นเคยดีและต้องเผชิญกับ Digital Disruption วันนี้ Cariber ขอพามาดูวิธีการรับมือกับ Digital Disruption เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับยุคแห่งการ ...

นวัตกรรมการจัดการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในองค์กรธุรกิจ …

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเป ดเขตการค้าเสรี ... กลุ่มนี้จึงเป นตลาดที่ใหญ่มาก จึงเป นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะตามมา ...