ติดต่อเรา

ค่าภาคหลวงสำหรับเหมืองหิน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำแนวพื้นที่กันชนการทาเหมือง พ.ศ. 2562. …

การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ความเป็นมา. ค่าภาคหลวงแร่คือภาษีที่เรียกเก็บจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่ โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นผู้ดำเนินการจัด ...

วิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประเมิน จัดเก็บ …

ค่าภาคหลวงแร่หินอุตสาหกรรมที่ได้จากประทานบัตรหรือเป็นผลพลอยได้จากการทําเหมือง

บทที่ 2 ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมิน …

ค่าภาคหลวงแร่ในเหมืองหินอุตสาหกรรมและการน าอากาศยาน ... ในเหมืองหินอุตสาหกรรมและการนาอากาศยานไร้คนขับมาใช้ประโยชน์ในการ ...

หน้า ๓๐ เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ …

(๗) แร่หินอ่อนและแร ่หินประด ับ (7.1) ให้ประกาศเป ็นราคาต ่อหนึ่งลูกบาศก ์เมตร โดยให้ถือจากราคาถัวเฉลี่ยในรอบหน ึ่งปี

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ขอทราบเหตุผลว่าทำไมค่าภาคหลวงของหินประดับชนิดหินปูน หินกรวดมน หินกรวดเหลี่ยมและหินทราเวอร์ทีน เก็บค่าภาคหลวง 80 บาท/ตัน จึงแพงกว่าของหิน ...

"บ้านปู" กางแผนลงทุนปี 2566 ลุยฮุบแหล่งก๊าซ …

การคาดการณ์ราคาพลังงานในปี 2566 จะปรับลดลงจากปีนี้ แต่ก็ยังทรงตัวในระดับสูงจากสงครามยูเครนกับรัสเซียยังไม่มีทีท่าว่าจะ ...

การทำเหมืองแร่

เหมืองทองแดงเอลชิโน ตัวอย่างเหมืองเปิดในสหรัฐอเมริกา. การทำเหมืองแร่ คือการสกัดเอา แร่ ที่มีค่า หรือ วัสดุทาง ธรณีวิทยา ...

คู่มือสําหรับประชาชน : …

คู่มือสําหรับประชาชน : การขอรับคืนค่าภาคหลวงแร่ถ่านหินที่นําไปใช้ภายในประเทศ. หน่วยงานที่ให้บริการ :

ชีวิตที่มีเหมืองอยู่หน้าบ้าน : เสียงจาก "คนเหมืองเก่า" ถึง "คนเหมือง…

จากการต่อสู้ในประเด็นเรื่องเหมืองมากว่า 15 ปี ครูนุ้ยถอดบทเรียนได้ว่า หนึ่ง การประกาศแหล่งหินหรือแหล่งแร่ ควรให้คนใน ...

ชาวบ้านบุกยึดเหมืองหินปูน ทวงป่าชุมชน "ภูผาฮวก"

ต่อสู้ยาวนานเสียชีวิต 4 คน. สำหรับพื้นที่ดังกล่าว ชาวชุมชนรวมตัวคัดค้านการมาของเหมืองนี้ตั้งแต่ปี 2536 ซึ่งก่อนหน้านี้มีชาวบ้านถูกลอบยิง ...

พื้นที่สำรวจสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมืองถ่านหิน

พื้นที่สำรวจสำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมืองถ่านหิน. ขณะที่แผนพีดีพีฉบับใหม่ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้นตาม ...

การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน | CASTROL ประเทศไทย

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของเราได้รับการพัฒนาเพื่อเอาชนะความท้าทายของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และเหมือง ...

ขยายประทานบัตรโรงโม่หินสะดุด! ชาวบ้านโวยถูกหลอกตัดถนน …

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เปิดเวทีประชาคมขอประทานบัตรโรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง ที่ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น พื้นที่กว่า 60 ไร่ ชาวบ้านโวยถูกหลอกเสนอ ...

ข้อมูลประทานบัตร

ข้อมูลประทานบัตร (ปรับปรุงล่าสุด : 11/08/2558) 114 downloads. ดาวน์โหลด. คำอธิบายข้อมูลประทานบัตร 56 downloads. ดาวน์โหลด. รหัสธรุ กิจ …

ศาลปกครองสูงสุด …

สำหรับคดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 ... ต่ออายุประทานบัตรที่ออกให้ประกอบกิจการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน โดยให้ ...

เปิดกรุผลสอบสตง.(16) ตรวจการเก็บค่าภาคหลวงแร่ กรมอุตสาหกรรมเหมือง…

การจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่หินอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนด ส่งผลทำให้ผู้ถือประทาน ...

ธุรกิจเหมืองแร่ – Tongkah Harbour

เหมืองหินแอนดีไซต์ของ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยปริมาณสำรองแหล่งแร่ในเขตประทานบัตร ...

ธุรกิจถ่านหิน – LANNA RESOURCES Public Co., Ltd.

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติชนิดหนึ่งประกอบด้วยสารที่ระเหยได้ชนิดต่างๆ ความชื้นและแร่ธาตุที่สำคัญคือ คาร์บอน (carbon) ซึ่ง ...

ข้อมูลประทานบัตร

ข้อมูลประทานบัตร (ปรับปรุงล่าสุด : 11/08/2558) 114 downloads. ดาวน์โหลด. คำอธิบายข้อมูลประทานบัตร 56 downloads. ดาวน์โหลด. รหัสธรุ กิจ TSIC 2552 ที่สัมพันธก์ ...

ชนิดแร่ที่พบในพื้นที่จังหวัดลพบุรี | เหมืองแร่ลพบุรี

จนเป็นอาชีพต่อมามีการทำเหมืองโดยวิธีเหมืองอุโมงค์ตามสายแร่ในสมัยนั้นได้เงินค่าแร่ทองปีละ 8 แสนกว่าบาท ปัจจุบันนี้ไม่มี ...

ข่าว

'หจก. บุญยงค์กิจ (เลย) - บ.ไจแอนท์ ร็อค' ยื่นอุทธรณ์สู้ หลังถูก สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดเลย แจ้งหนังสือเรียกให้ชำระเงินค่าภาคหลวง แร่หินอุตสาหกรรม ...

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่)

กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2566

กระทรวงพลังงาน

มาตรา 53/16 [55] ให้ส่วนราชการเป็นผู้เสียค่าภาคหลวงสำหรับปิโตรเลียมที่ผลิตได้ตามสัญญาจ้างสำรวจและผลิตหรือสัญญาจ้างผลิตใน ...

เข้าสู่เว็บไซต์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เข้าสู่เว็บไซต์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

2 สารบัญ จากย่อ หน้าที่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง2559) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

การจัดสรรค่าภาคหลวงให้ท้องถิ่น-กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

การจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การบริหารส่วนตำบลสงขลา สำหรับเดือนที่รับชำระกรกฎาคม 2553 (ปรับปรุงเมื่อ 20 เม.ย. 2561)

Industry Laws

การจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ (มาตรา 131) ให้ผู้ถือประทานบัตร ผู้รับใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย ผู้แจ้งการร่อนแร่ ผู้รับใบอนุญาตแต่ง ...

เจาะพอร์ตบริษัทรับสัมปทาน "เหมืองแร่โพแทช" …

เจาะพอร์ตบริษัทรับสัมปทาน "เหมืองแร่โพแทช" จังหวัดอุดรธานี มูลค่าการลงทุน 3.6 หมื่นล้านบาท หลังจากครม.เคาะโครงการเรียบร้อย เอกชนเตรียมตัว ...

ผู้ประกอบการเหมืองจี้ทบทวนการปรับเพิ่มค่าภาคหลวงแร่ส่งออก

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่ได้รับผลกระทบและได้ร่วมลงนามในหนังสือถึงนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ...